Bedrijfsadvies

In functie van uw activiteit en uw behoefte, wordt uw bedrijf wekelijks, maandelijks, trimesterieel of jaarlijks opgevolgd.
Deze opvolging houdt o.m. in dat er regelmatig resultaten worden opgemaakt en besproken. In dit kader wordt uw onderneming, in samenspraak met de bedrijfsleiding, waar nodig, bijgestuurd.
Communicatie gebeurt naar wens via bespreking of mail.